ORGANIZATOR:

Organizatorem imprezy jest AS-tur Centrum Turystyki
ul. Wolności 7, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 76-75-136 email as-tur@post.pl
NIP:6110108807 REGON:003282364

  • RAJD 3 SZLAKI

§1 Postanowienia ogólne

1. Planowane parametry tras: 

  • trasa zielona – dokładna długość trasy: 17,3 km – wysokość przewyższeń: 463 m – planowany czas przejścia: 6 godzin
  • trasa żółta – dokładna długość trasy: 36,0 km – wysokość przewyższeń: 1131 m – planowany czas przejścia: 9 godzin
  • trasa czerwona – dokładna długość trasy: 50,6 km – wysokość przewyższeń: 1648 m – planowany czas przejścia: 13 godzin

2. W rajdzie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, której stan zdrowia nie uniemożliwia podjęcia próby przejścia trasy rajdu,

– osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką pełnoletnich opiekunów.

4. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, bez względu na warunki pogodowe.

5. Każdy uczestnik powinien być przygotowany na zmienne warunki pogodowe.

6. Organizator bierze odpowiedzialność za uczestników i potencjalne szkody (teren, mienie) przez nich wyrządzone. W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń będzie dochodził swoich praw indywidualnie z odpowiedzialnymi za szkody osobami

7. Uczestnik za zniszczone lub uszkodzone mienie odpowiada przed organizatorem oraz przed odpowiednimi organami państwowymi.

8. Uczestnik powinien mieć ubiór dostosowany do wędrówek po górskich szlakach: obuwie, kurtka przeciwdeszczowa/wiatrowa/śniegowa, ciepłe okrycie.

9. Rajd nie ma charakteru rywalizacji sportowej, nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc uczestników na mecie, wyniki rajdu będą publikowane jedynie w formie orientacyjnej, zbiorczej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej jeden dzień przed datą rozpoczęcia rajdu.

11. Uczestnik zobowiązany jest zabrać na rajd szeroki uśmiech dobry humor bez względu na pogodę:)

§2 Udział, bilety, przeniesienia i zwroty

1. Uczestnicy zgłaszają chęć uczestnictwa w rajdzie tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej zawodów, a warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego: dla trasy ZIELONEJ w kwocie 140 zł, a dla tras: ŻÓŁTEJ oraz CZERWONEJ w kwocie 150 zł w ostatecznym terminie do 01.03.2024r

2. W cenę biletu wchodzi:
• ubezpieczenie NNW na czas trwania imprezy do kwoty 10 000 zł,
• numer startowy,
• karta wpisów z punktów kontrolnych,
• mapa trasy,
• dyplom ukończenia oraz medal
• prowiant na trasę,
• gorący posiłek na trasie rajdu (dotyczy tras: ŻÓŁTEJ oraz CZERWONEJ)  w wyznaczonym miejscu – mięsny / wegetariański oraz kawa lub herbata,

• posiłek mięsny lub wegetariański na „mecie” (dotyczy wszystkich tras).

3. Uczestnik jest zobowiązany przy zakupie biletu online podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.

4. Uczestnik w momencie wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z rajdu na stronie internetowej wydarzenia.
5. Zwrot wpisowego jest możliwy jedynie do 01.03.2024r

6. Przeniesienie dokonanej wpłaty na innego uczestnika
jest możliwe jedynie do 01.03.2024r poprzez kontakt e-mail

§3 W trakcie rajdu

1. Rajd pieszy we wschodnich Rudawach Janowickich odbędzie się 16.03.2024r.

Miejsce startu i mety: Marciszów – Dom Kultury przy ulicy Szkolnej 10
zobacz tutaj

trasy mają charakter pętli – zaczynają i kończą się w tym samym miejscu

Prosimy o stawienie się na miejsca zbiórki ok 15/20 minut przed wyznaczonym terminem startu:

  • Trasa CZERWONA: start o godzinie 6:00
  • Trasa ŻÓŁTA: start o godzinie 8:00
  • Trasa ZIELONA: start o godzinie 9:30

2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać w wyposażeniu obowiązkowym:
• naładowany na czas imprezy telefon komórkowy z numerem,
który  podał w formularzu,
• dowód osobisty,
• latarkę czołową,
• folię NRC,
• apteczkę,
• zainstalowaną aplikację w telefonie „Ratunek”.

– link do aplikacji w wersji na ANDROID – kliknij tutaj
– link do aplikacji w wersji na HUAWEI –  kliknij tutaj
– link do aplikacji w wersji na IOS – kliknij tutaj

3. Na „starcie” organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi pakietu startowego, w którego skład wchodzi:
• numer startowy,
• mapa z trasą przejścia,
• ulotka z najważniejszymi informacjami i kontaktami dla uczestnika,
• karta wpisów z punktów kontrolnych,
• prowiant na trasę.

4. Podczas trwania rajdu uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu ubioru w celu identyfikacji.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego, przepisów dotyczących poruszania się po parkach narodowych oraz krajobrazowych oraz przepisów p-poż. Za skutki naruszenia lub złamania tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście, a organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie lasów państwowych w czasie przebywania
na ich terenie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z trasy uczestnika w przypadku niemożliwości kontynuowania przez niego wędrówki lub w przypadku naruszenia/złamania warunków uczestnictwa.

8. W trakcie trwania imprezy,  obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających. 
W przypadku złamania regulaminu, skutkiem będzie natychmiastowe usunięcie uczestnika z rajdu bez możliwości powrotu oraz zwrotu należności za bilet.

9. Warunkiem ukończenia rajdu jest potwierdzenie obecności na mecie oraz okazanie karty startowej z kompletem pieczątek z punktów kontrolnych.