ORGANIZATOR:

Organizatorem imprezy jest AS-tur Centrum Turystyki
ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 76-75-136 email as-tur@post.pl
NIP:6110108807 REGON:003282364

RAJD 3 SZLAKI

§1 Postanowienia ogólne

1. Planowane parametry trasy „CZTERDZIESTKI PIĄTKI” to ok. 45 km, 1910m przewyższeń, a limit czasowy to 15h najwyższy punkt na trasie to 1490m n.p.m.

2. Planowane parametry trasy „DWUDZIESTKI PIĄTKI” to ok. 25 km, 1236m przewyższeń, a limit czasowy to 8h najwyższy punkt na trasie to 1603m n.p.m. (zdobycie śnieżki jest opcjonalne)

3. W rajdzie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, której stan zdrowia nie uniemożliwia podjęcia próby przejścia trasy rajdu,

• osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką pełnoletnich opiekunów.

4. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, bez względu na warunki pogodowe.

5. Każdy uczestnik powinien być przygotowany na zmienne warunki pogodowe.

6. Organizator bierze odpowiedzialność za uczestników i potencjalne szkody (teren, mienie) przez nich wyrządzone. W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń będzie dochodził swoich praw indywidualnie z odpowiedzialnymi za szkody osobami

7. Uczestnik za zniszczone lub uszkodzone mienie odpowiada przed organizatorem oraz przed odpowiednimi organami państwowymi.

8. Uczestnik powinien mieć ubiór dostosowany do wędrówek po górskich szlakach: obuwie, kurtka przeciwdeszczowa, ciepłe okrycie.

9. Rajd nie ma charakteru rywalizacji sportowej, nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc uczestników na mecie, wyniki rajdu będą publikowane jedynie w formie orientacyjnej, zbiorczej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej jeden dzień przed datą rozpoczęcia rajdu.

11. Uczestnik zobowiązany jest zabrać na rajd szeroki uśmiech dobry humor bez względu na pogodę:)

§2 Udział, bilety, przeniesienia i zwroty

1. Uczestnicy zgłaszają chęć uczestnictwa w rajdzie tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej zawodów, a warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego w kwocie 125 zł w ostatecznym terminie do 10.09.2022r

2. W cenę biletu wchodzi:
• transport,
• ubezpieczenie NNW na czas trwania imprezy do kwoty 10 000 zł,
• numer startowy,
• karta wpisów z punktów kontrolnych,
• mapa trasy,
• dyplom ukończenia,
• prowiant na trasę,
• gorący posiłek na trasie rajdu w wyznaczonym miejscu – mięsny / wegetariański oraz kawa lub herbata,
• posiłek mięsny lub wegetariański na „mecie”.

3. Uczestnik w momencie wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z rajdu na stronie internetowej wydarzenia.
4. Zwrot wpisowego jest możliwy jedynie do 25.09.2022r
5. Przeniesienie dokonanej wpłaty na innego uczestnika
jest możliwe jedynie do 25.09.2022r poprzez kontakt e-mail

§3 W trakcie rajdu

1. Rajd pieszy po Karkonoszach odbędzie się 08.10.2022r.
Prosimy o punktualne stawienie się na miejsca zbiórki:

– dla trasy 45 km jak i 25km:
• Osoby korzystające z Transportu rajdowego stawiają się 08.10.2022 o godz. 05:00 na parkingu przy sklepie DECATHLON Jelenia Góra przy ulicy Jana Pawła II 17,
• Osoby z transportem indywidualnym stawiają się o 05:30 (miejsce podamy wkrótce)

2. Uczestnik jest zobowiązany przy zakupie biletu online podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.

3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać w wyposażeniu obowiązkowym:
• naładowany na czas imprezy telefon komórkowy z numerem,
który  podał w formularzu,
• dowód osobisty,
• latarkę czołową,
• folię NRC,
• apteczkę,
• zainstalowaną aplikację w telefonie „Ratunek”.

– link do aplikacji w wersji na ANDROID – kliknij tutaj
– link do aplikacji w wersji na HUAWEI –  kliknij tutaj
– link do aplikacji w wersji na IOS – kliknij tutaj

4. Organizator zapewnia transport:
• Z Jeleniej Góry na „start” rajdu, dla uczestników, którzy wyrazili chęć skorzystania z usługi w formularzu zgłoszeniowym,
• kurs powrotny z „mety” o godz. 19:00.
5. Na „starcie” organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi pakietu startowego, w którego skład wchodzi:
• numer startowy,
• mapa z trasą przejścia,
• ulotka z najważniejszymi informacjami i kontaktami dla uczestnika,
• karta wpisów z punktów kontrolnych,
• prowiant na trasę.

6. Podczas trwania rajdu uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu ubioru w celu identyfikacji.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego, przepisów dotyczących poruszania się po parkach narodowych oraz krajobrazowych oraz przepisów p-poż. Za skutki naruszenia lub złamania tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście, a organizator nie ponosi odpowiedzialności.

8. Uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie lasów państwowych w czasie przebywania
na ich terenie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z trasy uczestnika w przypadku niemożliwości kontynuowania przez niego wędrówki lub w przypadku naruszenia/złamania warunków uczestnictwa.

10. Warunkiem ukończenia rajdu jest potwierdzenie obecności na mecie oraz okazanie karty startowej z kompletem pieczątek z punktów kontrolnych.

§4 Pandemia Covid-19

1. Z dniem 15.05.2022 decyzja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, został zniesiony stan epidemii na terenie naszego kraju.