ORGANIZATOR:

Organizatorem imprezy jest AS-tur Centrum Turystyki
ul. Wolności 7, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 76-75-136 email as-tur@post.pl
NIP:6110108807 REGON:003282364

PIESZY RAJD GÓRSKI 3 SZLAKI

§1 Postanowienia ogólne

1 Pieszy rajd górski 3Szlaki odbywa się w godzinach: zaczyna o 06:00 (czas startu czerwonej trasy), a kończy o godzinie 21:00 (koniec limitu czasowego dla trasy czerwonej trasy).

2 Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do opuszczenia tras oraz dotarcia na metę do godziny 21:00.
Absencja na mecie po wyznaczonej godzinie będzie traktowana przez organizatora jako świadoma rezygnacja z ukończenia trasy rajdu.

3 Pieszy rajd górski 3 Szlaki jest imprezą trekkingową przeznaczoną dla piechurów, czyli osób poruszających się pieszo w średnim tempie uznanym powszechnie za „chodzenie” tj. ok 4-5 kilometrów na godzinę. 

4 Organizator udostępnia przestrzeń na rozbicie namiotu w terminie 17-18.05.2024 we wskazanym miejscu. Uczestnicy korzystający pola namiotowego zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

 • zakaz palenia ognisk (miejsce na ognisko jest dostępne na terenie wioski rajdowej ok 100 m dalej)
 • zakaz niszczenia nawierzchni trawiastej obozowiska (kopanie dołów itp.)
 • utrzymanie porządku na terenie obozowiska
 • zakaz wjazdu samochodem na teren obozowiska – parking samochodowy jest we wskazanym miejscu przez organizatora
 • opuszczenia terenu obozowiska najpóźniej do godziny 21:00 dnia 18.05.2024Uwaga! Na terenie obozowiska nie ma możliwości podłączenia do sieci elektrycznej.

5 Planowane parametry tras na wiosennej edycji pieszego rajdu 3SZLAKI w Złotoryi:

 • trasa zielona – dokładna długość trasy: 17 km – wysokość przewyższeń: 305 m – planowany czas przejścia: 6 godzin
 • trasa żółta – dokładna długość trasy: 34,2 km – wysokość przewyższeń: 668 m – planowany czas 10 godzin
 • trasa czerwona – dokładna długość trasy: 50,8 km – wysokość przewyższeń: 1070 m – planowany czas przejścia: 15 godzin

6 IMPREZA NIE JEST PRZEZNACZONA DLA OSÓB BIEGAJĄCYCH. Uczestnicy, którzy decydują się przebiec wyznaczoną trasę pozbawiają się możliwości skorzystania z niektórych świadczeń zawartych w pakiecie biletowym np. serwisu punktów kontrolnych.

7 W imprezie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, której stan zdrowia umożliwia podjęcia próby przejścia trasy rajdu.

8 Uczestnik jest zobowiązany przy zakupie biletu online podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz zapoznać się z niniejszym regulaminem imprezy.

9 Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów, którzy prawnie biorą udział w rajdzie (posiadają zakupiony bilet).

10 Udział w wydarzeniu jest dobrowolny, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, bez względu na warunki pogodowe.

11 Każdy uczestnik powinien być przygotowany na zmienne warunki pogodowe.

12Uczestnik powinien mieć ubiór dostosowany do wędrówek po górskich szlakach: obuwie, kurtka przeciwdeszczowa/wiatrowa/śniegowa, ciepłe okrycie.

13 Organizator bierze odpowiedzialność za uczestników i potencjalne szkody (teren, mienie) przez nich wyrządzone. W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń będzie dochodził swoich praw indywidualnie z odpowiedzialnymi za szkody osobami.

14 Uczestnik za zniszczone lub uszkodzone mienie odpowiada przed organizatorem oraz przed odpowiednimi organami państwowymi.

15 Rajd nie ma charakteru rywalizacji sportowej, nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc uczestników na mecie, wyniki rajdu będą publikowane jedynie w formie orientacyjnej, zbiorczej.

16 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej jeden dzień przed datą rozpoczęcia rajdu.

17 Uczestnik zobowiązany jest zabrać na rajd szeroki uśmiech dobry humor bez względu na pogodę:)

§2 Udział, bilety, przeniesienia i zwroty

1 Uczestnicy zgłaszają chęć uczestnictwa w rajdzie tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej zawodów, a warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego w wysokości: dla trasy ZIELONEJ w kwocie 140 zł, a dla tras: ŻÓŁTEJ oraz CZERWONEJ w kwocie 150 zł w ostatecznym terminie do 03.05.2024r 

2 Cena biletu zawiera:

 • zabezpieczenie medyczne przez ratowników górskich w trakcie trwania imprezy
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania imprezy do kwoty 10 000 zł,
 • opiekę ratownika medycznego oraz fizjoterapeuty na mecie
 • numer startowy,
 • karta wpisów z punktów kontrolnych,
 • mapa trasy,
 • dyplom ukończenia oraz medal
 • prowiant na trasę, (baton oraz woda 0,5l do pobrania na starcie)
 • gorący posiłek na trasie rajdu (dotyczy tras: ŻÓŁTEJ oraz CZERWONEJ)  w wyznaczonym miejscu – mięsny / wegetariański (określony przy zakupie biletu) oraz kawa lub herbata,
 • woda, suche przekąski na punktach kontrolnych
 • posiłek mięsny lub wegetariański na „mecie” określony przy zakupie biletu (dotyczy wszystkich tras).

3 Uczestnik w momencie wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z rajdu na stronie internetowej wydarzenia.

4 Zwrot wpisowego jest możliwy jedynie do 03.05.2024r na podstawie przesłanej informacji drogą mailową na adres: bilety@3szlaki.pl

5 Przeniesienie dokonanej wpłaty na innego uczestnika jest możliwe jedynie do 03.05.2024r na podstawie przesłanej informacji drogą mailową na adres: bilety@3szlaki.pl

6 Wszelkie przeniesienia biletów, zmiany uczestnika czy odsprzedaż biletu osobom trzecim bez wcześniejszego poinformowania o tym organizatora do dnia 03.05.2024, skutkuje barakiem ważnego ubezpieczenia w trakcie trwania imprezy przez aktualnego posiadacza biletu. Po w/w terminie organizator nie dokonuje, żadnych zmian personalnych na liście zapisów.

§3 W trakcie rajdu

1 Rajd pieszy w górach Kaczawskich odbędzie się 18.05.2024 na terenie dawnej kopalni bazaltu – Wilcza góra – Wilkołak / Wilczak w Złotoryi

2 Miejsce startu i mety: Złotoryja – tereny rekreacyjne przy dawnej kopalni bazaltu na Wilczej górze zobacz tutaj

3 Trasy mają charakter pętli – zaczynają i kończą się w tym samym miejscu
Prosimy o stawienie się na miejsca zbiórki ok 15/20 minut przed wyznaczonym terminem startu:

 • trasa CZERWONA: start o godzinie 6:00
 • trasa ŻÓŁTA: start o godzinie 8:00
 • trasa ZIELONA: start o godzinie 9:00

4 Uczestnik zobowiązany jest posiadać w wyposażeniu obowiązkowym:

 • naładowany na czas imprezy telefon komórkowy z numerem, który podał w formularzu,
 • dowód osobisty,
 • latarkę czołową,
 • folię NRC,
 • apteczkę,
 • zainstalowaną aplikację w telefonie „Ratunek”
  – link do aplikacji w wersji na ANDROID – kliknij tutaj
  – link do aplikacji w wersji na HUAWEI –  kliknij tutaj
  – link do aplikacji w wersji na IOS – kliknij tutaj

5 Na „starcie” organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi pakietu startowego, w którego skład wchodzi:

 • numer startowy,
 • mapa z trasą przejścia,
 • ulotka z najważniejszymi informacjami i kontaktami dla uczestnika,
 • karta wpisów z punktów kontrolnych,
 • prowiant na trasę.

6 Podczas trwania rajdu uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu ubioru w celu identyfikacji.

7 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego, przepisów dotyczących poruszania się po parkach narodowych oraz krajobrazowych jak i przepisów p-poż. Za skutki naruszenia lub złamania tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście, a organizator nie ponosi odpowiedzialności.

8 Uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie lasów państwowych
w czasie przebywania na ich terenie.

9 W trakcie trwania imprezy, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających. Złamanie regulaminu, skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z rajdu bez możliwości powrotu na trasę oraz zwrotu należności za bilet.

10 Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z trasy uczestnika w przypadku niemożliwości kontynuowania przez niego wędrówki lub w przypadku naruszenia/złamania warunków uczestnictwa.

11 Warunkiem ukończenia rajdu jest potwierdzenie obecności na mecie oraz okazanie karty startowej z kompletem pieczątek z punktów kontrolnych.

12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, że osoby biegnące na trasie pieszego rajdu,  przybywają na miejsce punktu kontrolnego przed jego otwarciem. Osoby te, biegnąc, dobrowolnie podejmują decyzję o rezygnacji ze świadczeń danego punktu kontrolnego bez możliwości zwrotu należności za brak usługi.